Училището - територия на учениците

Богата, разнообразна и интересна е извънкласната дейност на учениците от І ОУ "Свети княз Борис І" гр. Варна
·       С помощта на ученическия съвет се набелязват идеи за различни дейности, в които всеки ученик може да се включи съобразно с интересите си.
·       Всички важни събития се отразяват в училищния вестник. Неговите страници са поле за изява на творческите възможности на децата.
·       Вече е традиция провеждането на конференции на тема "Училището - територия на учениците".
·       Всяка година възпитаниците на І ОУ се включват в различни конкурси и спортни състезания и под ръководството на своите учители печелят призови места.
·       Нашите ученици с удоволствие посещават театрални постановки и концерти.
·       За обогатяване на знанията по различни учебни предмети се организират посещения на музеи и  изложби.
·       Високи резултати постигат учениците от І ОУ, които участват в олимпиади на общинско и областно ниво.
·       С желание и ентусиазъм децата участват в подготовката и провеждането на училищни концерти. Обичта си към музиката и танците те проявяват не само в концертите на хореографските паралелки, но и в организирането по тяхна идея Денс парти.
·       Всяка година се провеждат туристически походи съвместно с туристическо дружество "Владислав Варненчик", което помага с избор на маршрути и водачи.

Изобразително изкуство

Ежегодно в І ОУ гр. Варна се осъществява прием в  паралелки с изучаване на изобразително изкуство в ЗИП и СИП. Своя поглед към света децата претворяват в ярки картини, макети, проекти. Освен тях поместваме творби и на други наши талантливи ученици.

Спорт

Театрална школа
Народни танци
Ученическо творчество

Учениците от ІОУ не спират да се изявяват. Някои от техните работи привличат вниманието на вестници и списания

"СПОРТ" Община Варна

Ученически съвет Пано
Пано
Приложно изкуство