График на дейностите за прием в първи клас 2024-2025

График на дейностите за прием в първи клас
 
План-прием за I-ви клас в Първо ОУ "Свети кназ Борис I" за учебната 2024/2025 г.:
3 паралелки - 66 деца
 
Прием в 1-ви клас община ВАРНА