График на дейностите за прием в първи клас 2023-2024

График на дейностите за прием в първи клас
 
План-прием за I-ви клас в Първо ОУ "Свети кназ Борис I" за учебната 2023/2024 г.:
3 паралелки - 66 деца
 
V-ти клас: 2 свободни места - 2 паралелки