От 16.11.2020 год. до 20.11.2020г.  за учениците от VІ и VІІ клас обучението от разстояние в електронна среда ще се провежда при следното разписание:

 

1.   8:00-8:30

2.   8:50-9:20

3.   9:50-10:20

4.   10:40-11:10

5.   11:30-12:00

6.   12:20-12:50

7.   13:10-13:40