Ваканцията за учениците се удължава до 08.01.2017г.вкл. Учебните занятия ще започнат на 09.01.2017г. от 8,00часа.