Великденската ваканция е от 17.04.2020г. до 20.04.2020г. На всички ученици, родители и служители желаем здраве и хубави празници!

От 21.04.2020г. се възобновява дистанционното обучение по съответната програма и утвърдения график.


   

       Първо основно училище „Свети княз Борис І”

              гр.Варна, р-н ”Вл. Варненчик” тел.: 510-313,  510-317

            e-mail: osnovno_1@abv.bg                      www.1ou-varna.com

 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

I.                   НАЧАЛЕН ЕТАП -   I, II, III, IV КЛАС

1 час  8:30 – 8:50

2 час  9:00 – 9:20

3 час  9:30 – 9:50

4 час  10:00 – 10:20

5 час  10:30 – 10:50

6 час  11:00 – 11:20

 

II.                ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП -  V, VI, VII КЛАС

1час  8:30 – 9:00

2 час  9:10 – 9:40

3 час  9:50 – 10:20

4 час  10:30 – 11:00

5 час  11:10 – 11:40

6 час  11:50 – 12:20                          

7 час 12:30 – 13:00

Забележка: 1.Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание за II учебен срок.

2.Обучението в електронна среда стартира с  инструктаж за безопасно поведение при работа в интернет пространството.