Първо основно училище „Свети княз Борис І”

              гр.Варна, р-н ”Вл. Варненчик” тел.: 510-313,  510-317

               e-mail: osnovno_1@abv.bg                      www.1ou-varna.com

 

Уважаеми родители и ученици,

Утре, 16 март, стартира обучението в електронна среда.  Учебният процес ще се провежда по утвърденото за II срок  седмично разписание и по приложения график. Учителите ще използват ресурсите  на електронния дневник, електронните учебници и образователни сайтове,  приложенията за електронна комуникация. Своевременно   ще Ви предоставяме нужната информация.

Желая на всички успех! Заедно ще се справим!

 Бъдете здрави!

 

Ирина Георгиева - директор

 

 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

I.                   НАЧАЛЕН ЕТАП -   I, II, III, IV КЛАС

1 час  8:30 – 8:50

2 час  9:00 – 9:20

3 час  9:30 – 9:50

4 час  10:00 – 10:20

5 час  10:30 – 10:50

6 час  11:00 – 11:20

 

II.                ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП -  V, VI, VII КЛАС

1час  8:30 – 9:00

2 час  9:10 – 9:40

3 час  9:50 – 10:20

4 час  10:30 – 11:00

5 час  11:10 – 11:40

6 час  11:50 – 12:20                          

7 час 12:30 – 13:00

Забележка: 1.Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание за II учебен срок.

2.Обучението в електронна среда стартира с  инструктаж за безопасно поведение при работа в интернет пространството.

       Редовно ще бъдете информирани от класните ръководители. Материали се качват и в рубриката "за родителите".

 

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

 

 

І а – г-жа Петя Тончева

Іб – г-жа Ралица Пейчева

ІІ а – г-жа Валентина Иванова

ІІ б – г-жа Мариана Николова

ІІІ а – г-жа Валентина Попова

ІІІ б – г-жа Даниела Овчарова

ІV а - г-жа Радка Иванова

ІV б – г-жа Цветанка Тонева

V а – г-жа Ваня Тренева

V б – г-жа Йорданка Николова

VІ а – г-жа Анелия Чолакова

VІ б – г-жа Милена Тишева

VІІ а – г-жа Здравка Рачева

VІІ б – г-жа Димитринка Тодорова