Дните 18.05.  и 20.05. са неучебни дни във връзка с ДЗИ в гимназиален етап.