Във връзка с въведеното извънредно положение в страната, училищният двор се заключва.