Откриването на учебната 2018/2019 година ще бъде на 17.09.2018 г. от 9,00часа в двора на СОУ "П. Яворов" .  Учениците да бъдат в училище в 8,45ч, облечени в подходящо облекло.