Съобщаваме на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по математика, а именно: Георги Ванев Стойчев и Йоанна Георгио Вотси от Vа клас и Венцислава Тихомирова Тодорова и Димитър  Димитров Митев от VІа клас, че олимпиадата ще се проведе на 03.02.2015г. в МГ"Д-р Петър Берон" от 9,00часа.

Всички ученици трябва да са в сградата на училището до 8,30часа с документи за самоличност и необходимите инструменти за работа.

Успех!