Във връзка с увеличаване на заболели ученици преминаваме към ротационно обучение от разстояние в електронна среда  за всички ученици от І ОУ „Свети княз Борис І“ за периода от 21.10.2021г. до 03.11.2021г. включително, при спазване на следния график:

- ІV а, ІV б, V а, V б, VІ а, VІ б, VІІ а клас се обучават в електронна среда от разстояние от 21.10.2021г

до 27.10.2021г. включително. Учениците от останалите паралелки се обучават присъствено.

- І а, І б, І в, ІІ а, ІІ б, ІІІ а, ІІІ б клас се обучават в електронна среда от разстояние от 28.10.2021г до

03.11.2021г. включително. Учениците от останалите паралелки се обучават присъствено.