Всички ученици от 1 до 7 клас излизат в обучение в електронна среда.