Уважаеми родители,

Откриването на новата учебна година е от 9,00часа на 15.09.2020г.

Всички ученици трябва да бъдат с предпазни маски и подходящо облечени. Достъпът до училището ще бъде ограничен за външни лица.

Учебните часове от 16.09.2020г. започват в 8,00часа за учениците от І - ІV клас и от 8,15часа за учениците от V - VІІ клас. С оглед на неразпространение на COVID - 19, моля да осигурите от дома подкрепяща закуска за детето си.