28.02.2018г. ще бъде неучебен ден за учениците от община Варна!