Съгласно заповед на министъра на здравеопазването се преустановяват  учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училищата до 29 март 2020 година.