Уважаеми родители,

 

           

Междусрочната ваканция за учениците е на 03.02.2021 година.

ІІ учебен срок започва от 04.02.2021година.

За учениците от І – ІV клас обучението е присъствено.

За учениците от V – VІІ клас обучението е присъствено в следните периоди:

- VІІ клас обучението е присъствено за периода 04.02.21г – 17.02.21г.

- VІ клас обучението е присъствено за периода 04.03.21г – 17.03.21г.

- V клас обучението е присъствено за периода 18.02.21г – 02.03.21г.

Извън този график обучението се провежда в електронна среда от разстояние.

 

 

Ирина Георгиева - директор