От понеделник 25.02.2019г. учениците от седми клас ще бъдат първа смяна заедно с децата от начален етап. Учениците от пети и шести клас продължават учебните занятия втора смяна.