На 16.03.2016г. от 18,00ч  ще се проведе родителска среща с дневен ред:

- "Семейство - модел за възпитание на детето"

- "Агресията в училище - училище за родители"