На 21.03.2018г. ще се проведе родителска среща от 18,00часа.