На 03.05.2017г. от 18,00ч. ще се проведе родителска среща за учениците от първи до шести клас.