На 21.11.2018г. /сряда/ ще се проведе родителска среща по класове от 17,00ч. за начален етап и от 17,30ч за прогимназиален етап.

    Желателно е присъствието на всички родители.