Във връзка с въвеждането на по-строги мерки  за борба с  COVID – 19 от 30.11.2020 год. до 21.12.2020г. учениците от І до VІІ клас преминават на обучение от разстояние в електронна среда.

 

 

час

І-ІV клас

ГЦОУД І-ІV клас

V-VІІ клас

ГЦОУД V-VІ клас

1

8:00 – 8:20

12:30 – 12:50

8:00 – 8:30

13:00 – 13:30

2

8:40 – 9:00

13:00 – 13:20

8:40 – 9:10

13:40 – 14:10

3

9:20 – 9:40

13:30 – 13:50

9:20 – 9:50

14:20 – 14:50

4

10:10 – 10:30

14:10 – 14:30

10:10 – 10:40

15:10 – 15:40

5

10:50 – 11:10

14:40 – 15:00

10:50 – 11:20

15:50 – 16:20

6

11:30 – 11:50

15:10 – 15:30

11:30 – 12:00

16:30 – 17:00

7

 

 

12:10 – 12:40

 

 

 

Учебните часове са по седмичното разписание с продължителност 20 мин. за начален етап и 30 мин. за прогимназиален етап, провеждат се в Classroom и Meet.