На 10.06.2022г. от 13:00ч. в Актовата зала на училището ще се проведат междуучилищни дейности съвместно със СУ "Елин Пелин" по проект "Подкрепа за успех":

  • викторина "Българиада" от 13:00ч.
  • състезание "Раз, два, три - пресметни" от 13:30ч.