Ваканцията на учениците се удължава до 09.01.2017г. Учебните занятия ще започнат на 10.01.2017г. от 8,00часа.