Учебните занятия след зимната ваканция започват както следва:

  • Начален етап - първа смяна, според указаните от класните ръководители часове
  • Прогимназиален етап - втора смяна от 13, 30 часа