УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО!

 

 

Времето подложи на изпитание нашия професионализъм, доверието ни един към друг, готовността ни да работим заедно в екип.

Сложната обстановка помогна на всички участници в образователния процес да осъзнаят, че целта е една – качествено образование за нашите деца.

Обстоятелствата наложиха своите изисквания, а ние заработихме в екип, откривайки неподозирани възможности: учителите обучават в електронна среда, учениците учат в електронна среда, родителите активно помагат на децата си да усвояват учебния материал. Всеки пое своята част от отговорността за постигане на целта.

Благодаря Ви за професионализма, за упоритостта, за добронамереността, за взаимната подкрепа!

Благодаря за активното включване в образователния процес и в извънкласните събития!

Желая Ви успехи във всички добротворни начинания! Нека името на нашето училище ІОУ “Свети княз Борис І“ се свързва с достойните дела на своите ученици, учители и родители!

Бъдете здрави!

Честит празник!

 

С уважение!

Ирина Георгиева – директор на ІОУ „Свети княз Борис І“